Bachelorbacelor1

UET të ofron mundësinë për të studiuar me pedagogët më të mirë shqiptarë si edhe shumë profesorë të ftuar nga universitetet më të mira të Evropës e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të cilët UET ka marrëveshje partneriteti....

lexome

Pse UET?psene

Ne ofrojmë, të paktën, 10 arsye të forta pse duhet të zgjidhni UET, nga ekselenca akademike e kërkimi shkencor, deri te jeta e gjallë studentore dhe infrastruktura moderne.....

lexome

Master i Shkencave

Programet e studimit Master i Shkencave ofrojnë thellim, zgjerim dhe specializim të njohurive teorike dhe aftësi për kërkim të avancuar dhe të pavarur shkencor....

 

lexome

Tarifat e Studimit

Tarifat ne Universitetin Europian të Tiranës janë të unifikuara për të tre ciklet e studimit...

 

 

lexome

Master Profesional

Universiteti Europian i Tiranës ofron rreth 24 programe Master Profesional dhe Master i Shkencave në fusha studimi ...

 

lexome

Apliko për Bursa

Universiteti Europian i Tiranës vendos çdo vit një numër të caktuar bursash në dispozicion për studentët. Aktualisht në UET mbi 500 studentë janë përfitues të bursave të plota ose të pjesshme. ...

lexome

Doktoraturë

Pas përgatitjes së gjatë për rritjen e standardeve akademike, thellimin e kërkimit shkencor dhe botimeve shkencore, si dhe zhvillimeve cilësore në procesin e mësimdhënies në programet e studimit në dy ciklet e para ...

lexome