Aktivitete dhe të Rejat Shkencore

Konferenca Ndërkombëtare “Ditët e Studimeve Shqiptare”, 27-28 Prill 2018

Ditët Ndërkombëtare Erasmus+ 2018

Samiti i Triestes dhe Kërkimi Shkencor në Ballkanin Perëndimor : Hapet rruga për themelimin e Fondacionit Kërkimor të Ballkanit Perëndimor

Sesion Informues ERC

Ditët Ndërkombëtare Erasmus+

Ditët e Studimeve Shqiptare 2017

Karta Europiane për Hulumtuesit

Konferenca e përbashkët LSEE dhe UET

"Nga Universiteti drejt punësimit"

Ditët e Studimeve Shqiptare 2016

Panel i veçantë: “Islami, Kombi dhe Besimi në Shqipëri”

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: Europa e së nesërmes - Next Europe

Perspektivat e zhvillimi rajonal në Shqipëri dhe Kosovë bazuar tek dija

Takimi dhe Kolokium Doktoral

Konferenca me temë: Entrepreneurship & Management