MG 5186 U çel sot edicioni i 8-të i Panairit të Punës në UET me pjesëmarrjen e 52 kompanive të ndryshme në vend
 
Panairi i Punës UET 2017 u çel sot në Universitetin Europian të Tiranës duke u ofruar studentëve të këtij universiteti një mundësi për të kontaktuar drejpërdrejt me përfaqësuesit e të paktën 52 kompanive të ndryshme në vend. Qindra CV dhe intervista u bënë sot gjatë panairit në stendat e kompanive të pranishme,që ofronin mundësi intershipi dhe punësimi në fusha të ndryshme, që nga puna në sektorin bankar, meanxhim biznes, zyra kontabiliteti, IT, marrëdhënie me publikun, dizajn,etj..
Dekania e Studentëve, Anisa Subashi, duke çelur këtë panair tha se ai ofron mundësi të shumta për të dyja palët, si për studentët ashtu dhe për kompanitë pjesëmarrëse. “Për punëdhënësit, ky panair u mundëson atyre të kërkojnë punonjës të mirëarsimuar dhe studentët të eksplorojnë tregun dhe të arrijnë të kuptojnë më mirë mundësitë për punësim dhe kërkesat e tregut të punës dhe në mënyrë të veçantë studentët që do të diplomohen u krijon mundësi për të nënshkruar një kontratë punë me njërën prej kompanive pjesëmarrëse”. Sipas saj ky panair është premtues në vendosjen e lidhjes së drejpërdrejtë mes të rinjve që po diplomohen dhe tregun të punës.

 
seminaret-fq-3Universiteti Europian i Tiranës, Universiteti i Salzburgut, Universiteti i Ljubljanës dhe Fakulteti i Shkencave Sociale/Universiteti i Tiranës organizuan këtë javë Seminare Ekselence në Shkenca politike: Ja si do të organizohen leksionet në masterin e integruar PoSIG!
U mbajtën këtë javë në Tiranë Seminaret e Ekselencës në Shkenca politike. Këto seminare vijnë në kuadër të projektit EuroPS – Zhvillim Kurrikulash në Shkenca Politike, i financuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Europian dhe të Masterit të përbashkët në Shkenca Politike – Integrimi dhe Qeverisja (#PoSIG). Lektorë të Universitetit Europian të Tiranës dhe Fakultetit të Shkencave Sociale/Universiteti i Tiranës organizuan seminaret me lektorë të Universitetit të Salzburgut dhe Universitetit të Ljubljanës, të gjithë partnerë të projektit EuroPS dhe masterit PoSIG. Lektorët e përfshirë janë akademikë me një përvojë të çmuar në mësimdhënie e kërkim shkencor: Prof. Gabriele Spilker – Universiteti i Salzburgut, eksperte e studimeve në politikat ndërkombëtare; Prof. Miro Hacek, përgjegjës i departamentit të Shkencave politike në Universitetin e Ljubljanës; Prof. assoc. Simona Kukovic, lektore në administrim publik në Universitetin e Ljubljanës; Prof. assoc. dr. Enri Hide, Prof. assoc. dr. Ervis Iljazaj, Prof. dr. Arlinda Ymeraj, Dr. Evis Gjebra dhe Elvin Gjevori, PhD në UET, si dhe Prof. Merita Xhumari, Prof. assoc. dr. Orinda Malltezi nga Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.

 
 
uet studentPjesë nga raporti i Komisionit Europian për problematikat në arsim dhe punësim në vendin tonë
 
Studimi i të diplomuarve tregon se shumë të diplomuar kanë një punë që nuk përputhet mirë me nivelin e tyre të kualifikimit. Më shumë se gjysma (53%) e të diplomuarve të arsimit të lartë mbajnë një punë kërkesat e të cilës janë nën ose mbi nivelin e kualifikimit. Kjo gjë është mbi nivelin e mospërputhjes në BE, ku niveli më i lartë i mospërputhjes, i gjetur në Itali, është rreth 34%. Në Shqipëri, 36% e të diplomuarve janë tepër të kualifikuar për punën që mbajnë (ose mbajnë nëse aktualisht janë joaktive ose të papunë) dhe, interesant është fakti që, 16% janë të pakualifikueshëm. 47% e tjerë mbajnë një punë që iu përputhet shumë. Këto rezultate sugjerojnë se thjesht rritja e numrit të të diplomuarve pa trajtuar shkaqet themelore të mospërputhjes, përmirësimi i arritjeve të shkathtësive dhe cilësisë së ofrimit të arsimit të lartë, nuk ka të ngjarë të sigurojë një shfrytëzim më efektiv të kapitalit njerëzor në dispozicion. Sondazhi i të diplomuarve tregon se të diplomuarit që përputhen mirë kanë të njëjtat të ardhura fillestare pas diplomimit se ata që janë tepër të kualifikuar, me të ardhura mujore mesatare prej € 200, por mbi të ardhurat mesatare mujore të të diplomuarve jo të kualifikuar prej € 150.

 
cover-fotoNë një raport të kryer nga profesori i London School of Economics, dr. William Bartlett, publikuar nga Komisioni Europian theksohet se mësimdhënia dhe punësimi i lartë renditin universitetet private më lart në perceptimin e studentëve. Studimi iu përgjigjet një sërë rekomandimeve të cilat do të prezantohen në Samitin e Krerëve të Shteteve të Ballkanit Perëndimor në Trieste 2017
 
Arsimi i lartë në Ballkanin Perëndimor, ku përfshihet dhe Shqipëria, për herë të parë bëhet objekt i një studimi të mbështetur nga Komisioni Europian, me objektiv nxjerrjen një perceptimi për punësimin e të sapodiplomuarve në këto vende dhe nivelin e mësimdhënies në universitete.

Copyright © 2016 Universiteti Europian i Tiranes. All Rights Reserved.