foto-holta-heba

Maturantët shqiptarë që kandidojnë për universitet në vitin akademik 2017-2018 duhet të jenë shumë të kujdesshëm në plotësimin e formularëve dhe llogaritë që bëjnë për të fituar degën e studimit që duan. Por maturantët në dilemë për zgjedhjen e degës puna është dhe më e vështirë.

Universiteti Europian i Tiranës ka disa zyra të posaçme dhe pedagogët e tij që u vijnë në ndihmë maturantëve me këshillim karriere.

Sekretarja e Përgjithshme e UET-it, Holta Heba, thotë se zyrat e këtij universiteti do të jenë në dispozicion të çdo të riu që kërkon ndihmë që nga plotësimi i formularit online dhe deri te zgjedhja e degës ku ai ka më shumë prirje dhe ku mund të fitojë në bazë të mesatares.

“Për këtë arsye UET ofron mbështetjen e vet me zyrën e pranimeve, por dhe pedagogët konsultues sipas programeve. Ndodh që një nxënës është në dilemë për përzgjedhjen e degës, mund të ketë dy preferenca, sigurisht UET ofron konsulta me pedagogët, zyrat e këshillimit, se cila do të ishte zgjedhja e duhur për këtë maturant”, thotë ajo.

Heba këshillon maturantët që të mos gabojnë në plotësimin e formularit të aplikimit.

“Maturantët duhet të tregohen të kujdesshëm gjatë plotësimit të formularit dhe të zgjedhin degën e caktuar, të mos bëjnë gabime në përzgjedhjen e degës së preferuar. Kanë të drejtë të zgjedhin deri në 10 degë dhe në bazë të nr. të kuotave të çdo universiteti, përcaktojnë degën e përzgjedhur, të cilën duhet ta deklarojnë, në momentin që e kanë fituar”, shpjegon ajo.

Po çfarë ndodh nëse një maturant del fitues në të 10 degët që ka shënuar në fletë?

“Sigurisht që duhet të shkojë të përzgjedhë degën më të preferuar. Nëse ajo është brenda limitit  të kuotave të atij universiteti, se mund të ndodhë dhe e kundërta, që kuotat të jenë plotësuar dhe ai të zgjedhë një degë tjetër, nga ajo e preferuara.  Ose kanë mundësinë e raundit të dytë”.

Sipas Hebës në raundin e dytë aplikojnë janë dy kategori, ata që janë të pakënaqur me raundin e parë ose personat që kanë patur për të shlyer provime vjeshte.

Çfarë duhet të bëjë një maturant që të vijë në UET?

“Maturanti duhet ta cilësojë mirë, të tregohet i kujdesshëm, të vendosë programin e studimit që kërkon të ndjekë të parin dhe universitetin.  Në momentin që i del emri në listë si fitues në UET duhet të vijë të bëjë regjistrimin në programin e dëshiruar. Se nuk mund të ndodhë që studenti të regjistrohet në dy programe. Më pas dokumentet, sipas detyrimeve ligjore, i dorëzon tek ai program, te një shkollë, dhe pajiset me numër matrikulli vetëm nga institucioni ku do të studiojë dhe në atë degë që do përzgjedhë”.

Heba beson se këtë vit nuk do ketë amulli siç ndodhi një vit më parë, pasi maturantët janë bërë të njohur me këtë sistem aplikimi dhe regjistrimi prej kohësh.

Sekretarja e Përgjithshme e UET-it thekson se pranimet në këtë universitet do të bëhen në bazë të kuotave të miratuara nga ministria.

Pas “vijës së kuqe” nuk mund të ketë pranime, ndaj ajo këshillon maturantët që kanë si zgjedhje këtë universitet që pasi t’u dalë emri në listën e fituesve të mos presin, të mos rrezikojnë, për të zgjedhur programin e dëshiruar.

Hapat e regjistrimit në UET:

Raundi I

20-29 Korrik,  maturantët plotësojnë formularin me 10 preferencat

23 Gusht,  vijnë listat nga ministria për Raundin  I

28 Gusht, universiteti dërgon listat e aplikantëve që kanë zgjedhur UET dhe vëmë vijën të kuqe

29 Gusht -11 Shtator janë regjistrimet e Raundit I

12 Shtator është data e çregjistrimeve sipas kërkesave të studentëve

13 Shtator,  universiteti dërgon regjistrimet e Raundit I dhe kuotat e paplotësuara

Raundi II

15-22 Shtator,  maturantët plotësojnë formularin me 10 preferencat për Raundin II

27 Shtator,  vijnë listat nga ministria për Raundin  II

30 Shtator, universiteti dërgon listën e aplikantëve që kanë zgjedhur UET dhe vëmë vijën të kuqe

1 Tetor -14 Tetor janë regjistrimet e Raundit II

4 Tetor  është data e çregjistrimeve sipas kërkesave të studentëve

20 Tetor,  universiteti dërgon regjistrimet e Raundit II dhe kuotat e paplotësuara

15 Nëntor dërgohen listat përfundimtare të Bachelorit në Ministri

UET, kuotat për çdo degë:

Bachelor:

 

Juridik i Përgjithshëm

175

Financë-Bankë

200

Menaxhim Biznesi-

175

Informatikë Ekonomike

225

Shkenca Politike

70

Marrëdhënie Ndërkombëtare

50

Psikologji

70

Sociologji – Antropologji Sociale

35

Komunikim dhe Marrëdhënie Publike

75

Komunikim Dizajn

35

Drejtësi

35

Marrëdhënie Publike

50

Shkenca Politike

25

Marrëdhënie Ndërkombëtare – Diplomaci

25

 

Master Profesional

Drejtësi

35

Marrëdhënie Publike

50

Shkenca Politike

25

Marrëdhënie Ndërkombëtare – Diplomaci

25

Mësuesi

35

Psikologji Shkollore

35

Financë

120

Marketing

50

Menaxhim Biznesi

90

Informatikë e Aplikuar

75

Qeverisje e Korporatave

25

 

Master i Shkencave

E Drejtë Private dhe Biznesi

70

E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare

70

Komunikim – Marrëdhënie Publike

25

Shkenca Politike

25

Marrëdhënie Ndërkombëtare

25

Shkencat e Edukimit

35

Psikologji

25

Financë, Banka

125

Administrim Biznesi

75

Informatikë Ekonomike

75