Titulli i Konferencë – “Shteti dhe të mirat e shërbimet publike: Rregullator apo ofrues?”

Universiteti Europian i Tiranës, Shqipëri në bashkëpunim me Revistën Polis hap thirrjen për aplikime për Edicionin e 5-të për Konferencën Ndërkombëtare “Ditët e Studimeve Shqiptare”, e cila do të mbahet në Tiranë më 27-28 Prill 2018. Konferenca fokusohet tek roli i shtetit si rregullator dhe/ose ofrues i shwrbimeve dhe tw mirave publike.

Shkarkoni këtu thirrjen për aplikim për artikuj (PDF)