Fakulteti Juridik

Më i miri në procesin e rankimit, me programe studimi të modeleve bashkëkohorë, një trupë akademike me eksperiencë, pedagogë me përvojë, juristë me emër të mirë, prakticienë të së Drejtës, figura të njohura nga fusha e Drejtësisë, anëtarë apo ish anëtarë të Gjykatës së Lartë, Gjykatës Kushtetuese, me aktivitete të larmishme që i përgatisin me seriozitet studentët për tregun e punës, Fakulteti Juridik në Universitetin Europian të Tiranës mbetet një prej zgjedhjeve më të mira për të rinjtë. Ai konsiderohet si një nga degët kryesore në të gjitha nivelet e studimit; Bachelor, Master Profesional apo të Shkencave dhe në studimet e Doktoraturës. Sot, çdo ent e institucion shtetëror, drejtori juridike, sektor juridik e deri te bizneset e ndryshme është i lidhur ngushtë me një avokat apo jurist.Fakulteti Juridik në UET ofron programe studimi bazuar në modelet më të mira bashkëkohore. Fakulteti Juridik në UET ka parime strikte dhe të panegociueshme sa i takon cilësisë që mbështetet në filozofinë e tij. Fryma dhe metodat e universiteteve perëndimore bashkëveprojnë me përvojën e terrenit shqiptar, për të ndikuar e përshtatur atij. Përpos mësimdhënies cilësore, e cila tashmë është e dokumentuar dhe verifikuar nga Kompania Gjermane CHE, e kontraktuar për të kryer procesin pilot të rankimit të universitetve në vend dhe që e renditi atë në vendin e parë të të gjithë fakulteteve juridike në vend, një vend të veçantë në Fakultetin Juridik zë edhe revista shkencore “Jus&Justicia”, e cila ka marrë edhe ISSN, që tregon për njohjen ndërkombëtare dhe mbetet e hapur për artikuj shkencorë juridikë për këdo, edhe për studentë. Studentët e Fakultetit Juridik trajnohen herë pas here për të vënë në praktikë të gjitha dijet e marra, me anë të aktiviteteve që organizohen në UET.

devider1Dekani

Prof. Dr. Ksenofon Krisafi

Studimet universitare janë një moment publik, sepse të gjithë studentët ndodhen së bashku në një universitet. Jeta e secilit e kapërcen të tyren, si pjesë e një bote me të gjerë publike që përcakton skenën për të gjitha momentet private. Pikërisht kjo është sfida e parë e jetës intelektuale të çdo të riu. Ky është një fakultet i së  drejtës, që studion normat e saj, të cilat burojnë nga kushtetuta, ligjet dhe aktet e tjera juridike. Çdo njeri ka ëndrrat e veta mbi të drejtën. Imagjinoni se çfarë mund të nënkuptojë sundimi i ligjit për çdo njeri në këtë planet, kur misioni i tij përmbushet. Ju duhet t’i bëni tuajat ambiciet e ligjit. Në botën që gjallon mbi këtë vend të lashtë dhe të ndërlikuar, që quhet Shqipëri, ju do të zbuloni se këto ambicie janë të vështira për t’u arritur. Mos u tërhiqni nga kjo sfidë! Përballuni me të! Fitoni! S’keni rrugë tjetër. Kur t’i hidhni kapelat me shprehjen: “Po, unë ja dola” do të shihni se ia ka vlejtur. Ia kanë vlejtur i gjithë ankthi i fillimit, e gjithë sfida, lodhja, netët pa gjumë, ndeshja me shkencën dhe profesionin; të gjitha kënaqësitë ngjarjet dhe fenomenet që ndeshen rrugës. Ruajeni një vend në zemrën tuaj për idealizmin e Fakultetit Juridik në UET.

devider1LISTA E PROGRAMEVE TË STUDIMITdevider1

Departamentet

E Drejtë Private
Përgatit studentët me njohuri shtesë lidhur me të drejtën e biznesit, të drejtën tregtare, të drejtën e pronësisë, të drejtën e kontratave etj dhe njohuri të qëndrueshme për sistemin ekomomik, format e reja ekonomike, etj.
Përgjegjës i Departamentit: Prof. Asoc. Dr. Hemion Braho

Personeli Akademik

Të brendshëm     Të jashtëm 2016 - 2017
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Hemion Braho Prof. Asoc. Dr.   1 Ilir Mustafaj Prof. Dr.
2 Edi Spaho Prof. Asoc. Dr.   2 Irena Lavdari Dr.
3 Endirë Bushati Prof. Asoc. Dr.   3 Evelina Koldashi Msc
4 Juelda Lamçe Prof. Asoc. Dr.   4  Julia Hysa Msc
5 Dritan Egro Prof. Asoc. Dr        
6 Evelina Bach Jensen Dr.        
7 Blerta Aliu Dr.        
8 Ardvin Kraja Doktorant        
9 Brikena Mile Msc.        
10 Orgent Nazaj Msc.        
11 Irena Binjaku Msc.        
12 Silvana Çala Msc.        

devider1E Drejtë Publike
Përgatit studentët me një njohje të thellë të së drejtës publike, së drejtës kushtetuese, së drejtës administrative si dhe marrëdhëniet e tyre me sistemin politik.
Përgjegjës i Departamentit: Prof. Asoc. Dr. Erjona Canaj

Personeli Akademik

Të brendshëm     Të jashtëm 2016 - 2017
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada   Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Ksenofon Krisafi Prof. Dr.   1 Sokol Berberi Dr.
2 Adrian Papajani Prof. Dr.   2 Spiro Spiro Senior
3 Erjona Canaj Prof. Asoc. Dr.   3 Kleopatra Maliqi Msc.
4 Mirgen Prence Dr.        
5 Aldo Shkembi Dr.        
6 Sofjana Veliu Dr.        
7 Redion Luli PhD        
8 Ervin Sulko PhD        
9 Ledina Shkurti PhD        
10 Sofjana Veliu Dr.        
11 Andi Dura Doktorant        
12 Anton Lulgjuraj Msc.        

devider1Qendra Kërkimore “Ligji, Norma dhe Tradita”
Kryen studime ndërdisiplinare për shoqërinë, ndikimet e ligjit dhe traditës në të, si edhe lidhja me zhvillimin ekonomik e social të vendit.
Përgjegjës i Qendrës: Prof. Dr. Nevila Nika

Të brendshëm  
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Romeo Gurakuqi Prof. Dr.
2 Nevila Nika
Prof. Dr.
3 Ervis Iljazaj Prof. Asoc. Dr.
4 Bisej Kapo Msc
5 Viktor Merkuri Msc