Revista EDUCATIO

Revista ndërkombëtare e shkencave të edukimit, “Educatio”, botuar nga UET/PRESS dy herë në vit, është një revistë profesionale kërkimore që ofron mundësi për publikim të artikujve me vlera të dallueshme shkencore...

lexome

Revista JUS & JUSTICIA

Revista shkencore “Jus&Justicia” , e konceptuar për të shërbyer si periodik në funksion të formimit shkencor e profesional të stafit akademik, studentëve, por edhe të punonjësve të...

lexome

Revista POLIS

Një karakteristikë ravijëzuese e revistës ka qenë mendimi kritik, shpesh edhe i vendosur kundër rrymës së studimeve të shkencave sociale në Shqipëri...

lexome

Revista ECONOMICUS

Numri i parë i Economicus- revistës shkencore të Fakultetit Ekonomik & Teknologjisë së Informacionit në Universitetin Europian të Tiranës, doli në pranverë të vitit 2008....

lexome

Revista Sociological Analysis

Në vitin 1998, një grup akademikësh shqiptarë botuan të parën revistë sociologjike në historinë shqiptare...

lexome