jus12

JUS&JUSTICIA, NR. 12,

“Të drejtat e njeriut në legjislacionin Shqiptar vështruar në kontekstin e të drejtës europiane”

pdf   permbajtja

   
jus justicia-10

 

JUS&JUSTICIA, NR. 10,

“E Drejta Ndërkombëtare dhe influenca e saj në të drejtën e brendshme”

pdf   permbajtja

 jus11  

JUS&JUSTICIA, NR. 11,

 

pdf   permbajtja

justicia 9

JUS&JUSTICIA, NR. 9,

 “Sistemi Gjyqësor dhe nevoja për reformim”

pdf     permbajtja

justicia8 

JUS&JUSTICIA, NR. 8,

“Shteti dhe Drejtësia Shqiptare ne 100 Vjet Pavarësi”

pdf   permbajtja
 justicia7  

JUS&JUSTICIA, NR. 7,

“Të drejtat e njeriut, qasje të reja”

pdf   permbajtja

JUS&JUSTICIA, NR. 6,

“Tema të reja të së drejtës”

pdf   permbajtja

JUS&JUSTICIA, NR. 5

“Demokracia Lokale”

pdf    permbajtja

 

JUS&JUSTICIA, NR. 4

“Ligji dhe shoqëria”

pdf    permbajtja

 

JUS& JUSTICIA NR. 3

“Pronësia në tranzicion”

pdf   permbajtja

 

JUS&JUSTICIA, NR. 2

“Kushtetuta, 10 vjet me pas”

pdf    permbajtja

 

JUS & JUSTICIA, NR. 1

“Gjyqësori ‘90 + 17’, sfidat e reformimit”

pdf    permbajtja