Programet dhe Profilet

Shkolla Doktorale UET ofron tre programe doktorale të bazuar në kompetencat më të mira akademike e shkencore në UET. Në përfundim të programit doktoral lëshohet diploma për gradën shkencore “Doktor i Shkencave”

Programi Doktoral në Shkenca Ekonomike
Në profilet:

 1. Financë
 2. Menaxhim
 3. Ekonomi dhe Zhvillim i Qëndrueshëm
 4. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit

Programi Doktoral në Shkenca Juridike
Në profilet:

 1. E Drejtë Publike
 2. Drejtë Penale
 3. E Drejtë Ndërkombëtare
 4. Drejtë Civile
 5. Drejtë Biznesi

Programi Doktoral në Shkenca Sociale
Në profilet:

 1. Shkenca Komunikimi
 2. Shkenca Politike
 3. Marrëdhënie Ndërkombëtare
 4. Psikologji
 5. Pedagogji
 6. Sociologji dhe Antropologji Sociale