Për të parë njoftimet e punësimit të kompanisë Deloitte Albania për dy pozicionet vakante klikoni në linket mëposhtë:

https://careers.deloitte.com/jobs/eng-global/details/j/124344/internship-opportunities-at-our-audit-department-deadline-15-october-

https://careers.deloitte.com/jobs/eng-global/details/j/124345/senior-auditor-deadline-for-applications-15-september