Për të parë njoftimin e punësimit e agjencisë Source One për pozicionin Hostess/Supervizor klikoni këtu.