Raporte vlerësimi

external-link Raport Vlerësimi, Bachelor 2009

external-link Raport Vlerësimi, Master 2010

external-link Raport Vlerësimi, Informatikë e Aplikuar MP 2011-2012

external-link Raport Vlerësimi, Informatikë Ekonomike Bachelor 2011-2012

external-link Raport Vlerësimi, Informatikë Ekonomike Msc 2011-2012

external-link Raport Vlerësimi, Mësuesi MP 2011-2012

external-link Raport Vlerësimi, Psikologji BA 2011-2012

external-link Raport Vlerësimi, Psikologji Msc 2011-2012

external-link Raport Vlerësimi, Psikologji Shkollore MP 2011-2012

external-link Raport Vlerësimi, Qeverisje e Korporatave MP 2011-2012

external-link Raport Vlerësimi, Shkencat e Edukimit Msc 2011-2012

external-link Raport Vlerësimi, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit 2012-2013

external-link Raport Vlerësimi, Fakulteti Juridik 2012-2013

external-link Raport Vlerësimi, Fakulteti i Ekonomisë dhe IT 2012-2013

external-link Raport Vlerësimi,Komunikim Dizajn 2013-2014

external-link Raport Vlerësimi, Sociologji Antropologji Sociale 2013-2014