Si të aplikojmë

Hapat që duhet të ndjekin dhe afatet për t’u rregjistruar në ciklin Bachelor për vitin akademik 2016-2017 në UET...

lexome

Përshëndetja e Rektorittonini

Metafora e kohës sonë janë “markat e mëdha”, “firmat e mëdha”, apo thënë ndryshe “standardet”...

lexome

Pse UET?psene

Ne ofrojmë, të paktën, 10 arsye të forta pse duhet të zgjidhni UET.....

lexome

Bachelorbacelor1

UET të ofron mundësinë për të studiuar me pedagogët më të mirë shqiptarë si edhe shumë profesorë....

lexome

Master Profesional

Universiteti Europian i Tiranës ofron rreth 24 programe Master Profesional dhe Master i Shkencave në fusha studimi ...

lexome

Master i Shkencave

Programet e studimit Master i Shkencave ofrojnë thellim....

lexome

Doktoraturë

Pas përgatitjes së gjatë për rritjen e standardeve akademike, thellimin e kërkimit shkencor dhe botimeve shkencore, si dhe zhvillimeve cilësore...

lexome

Tarifat e Studimit

Tarifat ne Universitetin Europian të Tiranës janë të unifikuara për të tre ciklet e studimit...

lexome

Apliko për Bursa

Universiteti Europian i Tiranës vendos çdo vit një numër të caktuar bursash në dispozicion për studentët. Aktualisht në UET mbi 500...

lexome